Økonomi

ØKONOMI

Pleje af fondens midler sker ved, at halvdelen af formuen investeres i garantbeviser i Sparekassen Djursland jfr. sammenlægningsaftalen mellem Sparekassen Djursland og Sparekassen Midtdjurs. Den anden halvdel placeres efter bestyrelsens bestemmelser enten ved, at bestyrelsen selv foretager formueplejen, eller ved at bestyrelsen indgår aftale med en rådgiver om at udføre denne.


Bestyrelsen skal tilstræbe størst muligt afkast af formuen under hensyn til, at der ikke må foretages investeringer, der anses som særlig risikofyldte.

Der tages desuden hensyn til, at investeringerne skal leve op til de i øvrigt  gældende etiske og miljømæssige normer.


Fondens originale dokumenter & ejendom opbevares sikkert ved formandens foranstaltning.


Egenkapitalen ved fondens oprettelse var 11.783.696 kr.
Årsberetning 2015 >>>


Årsberetning 2014>>>


Årsberetning 2013 >>>


Årsberetning 2011 og 2012. >>>