Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Leif Petersen

Formand

Palle Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Nanny Nielsen

Næstformand

Thomas Gaarden

Bestyrelsesmedlem

Lene Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Søren Køpke

Bestyrelsesmedlem

Formanden tegner fonden ud ad til, formidler kontakt i forbindelse med pressemeddelelser og øvrig kontakt til presse og offentlighed.

Ved formandens forfald varetager næstformanden opgaven.

Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege et andet medlem til at varetage opgaven.